De conformitat al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporats als fitxers de la FUNDACIO ESPORTSALUS. Els fitxers estan degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i tenen per finalitat: el contacte amb els usuaris, la prestació de la petició realitzada i l’enviament d’informació que pugui d’interès per l’usuari.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a  la FUNDACIO ESPORTSALUS amb domicili al C/ Teodora Lamadrid, 47, baixos, 08022, Barcelona o escrivint  a info@esportsalus.org

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei Espanyola. En cas de controvèrsia o desavinença derivada d’aquest i per la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden la submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renuncia a qualsevol altre fur o jurisdicció que els pugui correspondre.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies