Joves

La joventut i l’adolescència són etapes clau per al creixement i desenvolupament personal. L’activitat física pot convertir-se, en aquest període, en una eina clau per a desenvolupar hàbits saludables i millorar aspectes de la vida dels joves, com ara la relació amb l’entorn, l’autoestima i la seva condició física general.

Esportsalus ofereix oportunitats de millora de benestar emocional i social per adolescents i joves a través dels seus programes esportius. Aquests s’adrecen tant als alumnes de secundària d’alguns centres públics en general, com a joves i adolescents que es troben en risc d’exclusió social.

FITJOVE

Finalitat: El FitJove és un programa de prevenció del consum de drogues a través de la promoció d’activitats de fitness juvenil en instal·lacions esportives de la comunitat.

Destinataris/es: Adolescents de 16 a 18 anys de zones d’especial vulnerabilitat de Catalunya, determinades per l’ASPC i el Consell Català de l’Esport segons llei de barris i disponibilitat d’instal·lacions esportives.

Resultats:

– Ocupació sana del temps d’oci.
– Diversificació d’interessos en adolescents.
– Vinculació a una entitat esportiva i de promoció de salut.
– Prevenció del consum problemàtic de drogues en adolescents.

Mitjana de participants / anys: 2.600 participants/any

Nombre de participants acumulats: 27.835

Grau de satisfacció dels participants: 86% es declara “Molt” o “Bastant” satisfet

Sol·licita més informació

FITSALUS Prevenció

Finalitat: El programa esportiu per a joves en risc d’exclusió promou que els participants accedeixin a la pràctica esportiva en instal·lacions esportives de la comunitat amb l’objectiu de afavorir la integració de nois i noies i prevenir el consum problemàtic de drogues.

Destinataris/es: Infants i joves immigrants en situació de risc a Barcelona o rodalies. En un 80% dels casos sense suport familiar i domiciliats a centres d’acollida.

Resultats:

– Reducció dels nivells de malestar emocional (tristesa, dificultats per dormir, nerviosisme, cansament,…) segons test validat
– Disminució d’hores desocupades
– Disminució d’hores al carrer

Mitjana de participants / anys: 126 participants/any

Nombre de participants acumulats: 953 des de 2015

Grau de satisfacció dels participants: 95,5% es declaren molt satisfets

Sol·licita més informació

DE MARXA FENT ESPORT – Formació de tècnics esportius i professors d’EF

Finalitat: La Fundació és autora del disseny i va actuar en la coordinació tècnica del programa des del 2008 al 2016. Posteriorment i fins a l’actualitat intervé en la formació dels tècnics esportius i dels professors d’Educació Física implicats. L’objectiu del programa és facilitar l’accés de joves a les instal·lacions esportives de fitness de la ciutat de Barcelona, com a estratègia de prevenció del consum de drogues i altres conductes de risc.

Destinataris/es:Indirectes: Joves escolars de 4rt d’ESO (final de l’etapa d’escolarització obligatòria) que viuen en zones de Barcelona identificades de risc.

Directes: Professors d’EF de l’ESO i tèncis esportius de Centres Esportius Municipals de Barcelona

Resultats:

– Ampliació de coneixements en relació a la prevenció de conductes de risc a través de l’activitat física i esportiva
– Eines i estratègies per a fomentar factors de protecció des del rol del professor d’EF o el tècnic esportiu

Professorat format: 148

Tècnics formats: 185

Sol·licita més informació

Uneix-te a nosaltres per promoure la salut i la inclusió mitjançant l’esport. Ajuda’ns a canviar vides de persones en situacions difícils. Fes la diferència avui mateix.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies