Centres Penitenciaris

Les persones que tenen causes pendents amb la justícia o que es troben internes en un centre penitenciari viuen circumstàncies especials pel fet d’estar privades de llibertat. Les seves condicions fan que accedir a algunes activitats, rutines o beneficis sigui especialment difícil per a elles.

Des de la Fundació Esportsalus, s’ofereixen programes de promoció de la salut, benestar personal i de reinserció social als interns de centres penitenciaris de tota Catalunya.

Els programes utilitzen l’activitat física i l’esport com a recurs per a l’abordatge de riscos de salut associats a l’internament i també com a eina de reinserció social.

Activitat Física per a interns de centres penitenciaris

Finalitat: El programa promou la pràctica esportiva no competitiva (tipus fitness) en instal·lacions esportives comunitàries adaptada a les característiques psicosocials i medico esportives de cada usuari. L’objectiu és que els participants estableixin relacions socials amb altres usuaris de la instal·lació, treballin hàbits com l’assistència i compliment d’horaris, millorin el seu benestar personal i mantinguin l’abstinència del consum de drogues, en cas de consumidors

Destinataris/es: Interns de centres penitenciaris que per la seva situació penal estan en disposició de sortir del centre durant el dia (majoritàriament estan en 3 grau) i que siguin derivats pels educadors o altres professionals del propi centre penitenciari.

Resultats:

– Millora de benestar personal segons qüestionari validat
– Millora de l’estat d’ànim segons qüestionari validat
– Reducció del consum de psicofàrmacs
– Creació de nova xarxa de relacions socials

Mitjana de participants / anys: 100 participants/any

Nombre de participants acumulats: 396 des de 2014

Grau de satisfacció dels participants: 97% es declaren molt satisfets

Sol·licita més informació

Programa VIH

Finalitat: El programa imparteix cursos i realitza intervencions als interns en què l’objectiu principal és promoure l’educació, la informació i la prevenció del VIH així com d’altres malalties de transmissió sexual, aportant el suport sanitari, psicològic i social necessari per a aquests interns.

Destinataris/es: El programa s’adreça al col·lectiu d’interns en els centres penitenciaris de Catalunya afectats pel VIH o que practiquen conductes de risc de contraure la malaltia.

Resultats:

– Augment significatiu estadísticament de l’aprenentatge de nous coneixements
– Augment significatiu estadísticament de la responsabilitat sobre conductes de risc

Mitjana de participants / anys: 250 participants/any

Nombre de participants acumulats: 2.409 des de 2001

Grau de satisfacció dels participants: 9,34 sobre 10

Sol·licita més informació

Uneix-te a nosaltres per promoure la salut i la inclusió mitjançant l’esport. Ajuda’ns a canviar vides de persones en situacions difícils. Fes la diferència avui mateix.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies