Addiccions

Les addiccions són trastorns mentals que afecten a milions de persones arreu el món. No només tenen a veure amb el consum de drogues, sinó també amb el comportament. És en aquesta categoria que podem englobar afectacions com l’addicció a les apostes, als videojocs o a Internet. Les addiccions generen canvis al cervell i fan que les persones que les pateixen es comportin de manera compulsiva malgrat les conseqüències negatives dels seus actes.

Esportsalus contribueix a la lluita contra aquestes a través de programes d’activitat física adreçats a persones que en pateixen i que utilitzen l’activitat física i l’esport com a eines bàsiques per a la prevenció i deshabituació del consum.

Activitat Física a addiccions

Finalitat: El programa promou la pràctica esportiva no competitiva (tipus fitness) en instal·lacions esportives comunitàries adaptada a les característiques psicosocials i medico esportives de cada usuari. L’objectiu és reforçar l’abstinència del consum de drogues i millorar el seu benestar psicosocial.

Destinataris/es: Persones drogodependents que estiguin ateses en un centre de la XAD i siguin derivats pel seu/va professional de referència. 

Resultats:

– Millora de benestar personal segons qüestionari validat
– Millora d’estat d’ànim segons qüestionari validat
– Reducció de la dosi i/o la freqüència en la pauta de psicofàrmacs en les persones que prenen aquest tipus de mediació
– Reducció de la medicació específica per abandonament de consum
– Alt percentatge de manteniment de l’abstinència en aquells/es que estan en programa de deshabituació de consum

Mitjana de participants / anys: 237 participants/any

Nombre de participants acumulats: 4.830 des de 2008

Grau de satisfacció dels participants: 98,6% es declaren ‘molt satisfets’

Sol·licita més informació

Uneix-te a nosaltres per promoure la salut i la inclusió mitjançant l’esport. Ajuda’ns a canviar vides de persones en situacions difícils. Fes la diferència avui mateix.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, per permetre el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateix i analitzar la seva navegació amb finalitats estadístiques.
Política de cookies
Configuració
Acceptar totes les cookies