Fundació Esportsalus

Treballem per a la millora de la qualitat de vida de les persones

| Advertiment Legal | Mapa Web | Notícies | Inici |
Diumenge, 24 Setembre 2023
Context actual

 

«Més de 20 anys d’experiència»


Fundació Esportsalus neix com a tal l’any 2004, amb el nom de Fundació Mensalus, però manté l’activitat que des de 1986 portava desenvolupant l’associació Sportdrog, i posteriorment Àmbits Sport.


Els programes que fins al moment s’havien dut a terme se centraven bàsicament en la reinserció de persones drogodependents a través de l’esport.

 

Sense abandonar la seva essència inicial, la Fundació ha anat ampliant el seu marc d’actuació, desenvolupant programes que han donat cobertura a noves problemàtiques socials, arribant a nous col·lectius desfavorits i amb pocs recursos, així com a segments de la població exposats a noves conductes de risc.

 

De la mateixa manera, les àrees d'actuació s'han anat ampliat amb els anys, mantenint l'activitat en el terreny assistencial però també desenvolupant programes de prevenció i formació.

 


 

 

OFERTA DE CURSOS, SEMINARIS, CONFERÈNCIES ... ADREÇATS A TÈCNICS I MONITORS D'ESPORT I DEL LLEURE

Formació que poden sol·licitar Ajuntaments de fora de la província de Barcelona i a entitats locals, associacions i organitzacions.

Nou Programa "ENGANXA'T A L'ESPORT"

Amb el suport del Departament de Salut, la Fundació La Caixa i l'assessorament de la Fundació Esportsalus, l’Agrupació Barça Jugadors presenta el nou “ENGANXA'T A L'ESPORT”, una jornada per fomentar la pràctica esportiva com a factor de protecció davant el consum problemàtic de drogues, així com l’adquisició d’hàbits saludables.

SERVEI D'ASSESSORAMENT EN PREVENCIÓ

(SAP)

DE FUNDACIÓ ESPORTSALUS

El SAP és un espai de suport i consulta online per donar resposta a les necessitats i demandes dels joves, pares i educadors respecte a la prevenció de conductes de risc.

 

TALLERS DE PREVENCIÓ adreçats a alumnes de 6è d’Educació Primària, ESO, Cicles i Batxillerat

Fundació Esportsalus ofereix aquests tallers tots els CENTRES EDUCATIUS privats i concertat de la ciutat de Barcelona i a totes les escoles de Catalunya (excepte els de la província de Barcelona).